Եթեպիտակիհակառակկողմումտեսնումեսայս

գրվածքը, ապադուոչինչչեսշահել, կրկինփորձիր:

Պատվիրի՛րԿոկա-Կոլաուտեստիդհետ, ստուգի՛րպիտակիհակառակկողմըևգտի՛ր BMW 218 մակնիշիմեքենայիխաղարկությանըմասնակցելու 100 տոմսերիցմեկըկամանմիջապեսշահի՛ր 10 Samsung S10+ սմարթֆոններից, 350 JBL բարձրախոսներիցմեկը: Լրացուցիչտեղեկություններիհամարզանգահարիր 0 8000 1000 կամ/և 0 8000702011 անվճարհեռախոսահամարինկամայցելիր www.coca-cola.am կայք: Ակցիանգործումէ 2019 թվականիօգոստոսի 15-իցհոկտեմբերի 15-ըՀՀամբողջտարածքում: Մանրամասներիհամարայցելիր www.coca-cola.am կայք:

Ակցիայիկանոններըտես www.coca-cola.am կայքում